Month: April 2009

Tin mừng

Sau một thời gian nằm chết vì uống nước của ku Chít, chiếc modem đã…