Month: January 2007

Hơi bị lăn tăn

Một bên là kế hoạch SP farming nghe chừng rất hiệu quả, một bên là…

Quen, không thân

Mình không phải là loại ki bo. Nhưng nếu sống thoáng quá thì rất dễ…

Bia hơi

Loan Phấn một chiều chủ nhật giữa đông. Có 8 “thanh niên” tuổi từ 47…

Lạnh quá!

Về mối quan hệ giữa Trời lạnh – Tình trạng hôn nhân – Chuyện ngủ…