Khi Bill Gates đến thăm

– Khi Bill Gates đến thăm một trường đại học ở Việt Nam thì trường đó sẽ làm gì?
– Sẽ đóng cửa tất cả các phòng thực hành máy tính cho sinh viên. Đề nghị nhân viên tắt hết máy tính,…
– Lí do?
– Vì mọi máy tính đều dùng Windows và M$ Office.
– … Và không có cái nào có bản quyền?
– Tất nhiên!

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.