Shutter Speed – Tốc độ cửa trập

Shutter Speed (Tốc độ cửa trập) ảnh hưởng tới độ sáng cũng như độ nét của bức ảnh và được dùng để tạo hiệu ứng chuyển động trong khung hình.