ISO – Độ nhạy sáng

ISO là chỉ số cho biết độ nhạy sáng của phim (film speed), độ nhạy cao càng cao thì ảnh càng sáng hơn nhưng cũng có nhiều nhiễu hạt hơn.