Nhảm về một số diễn đàn ảnh ọt ở VN

photo.vn: Hồi đầu thấy cũng hay (chắc hồi đấy mình chưa biết gì), sau này thấy nhảm dần. Giờ thỉnh thoảng vào thấy toàn cánh đại gia khoe hàng là chính. vnphoto.net: Hồi đầu cũng thấy hay, sau ảnh iếc càng ngày càng vớ vẩn, chán chả thèm xem. Nhưng vẫn vào đấy để xem […]

Pidgin trù Flickr?

Thỉnh thoảng có cái ảnh mới, cho lên Flickr nhưng chả ai xem. Chắc lại tại không biết . Thế thì mở Pidgin rồi “treo” lên “status” (dịch là “trạng thái” chuối quá, nhưng không nghĩ ra cái gì khác :P). Nếu sau khi đăng nhập thì mà đặt nội dung trạng thái có […]