Đi hội trại nghịch sờ tro bít

Hội SV thành phố có liên hoan cắm trại gì đấy. Trường Nhân văn cũng tham gia. Chiều nay chấm trại, định đi mà quên mất. Đang ăn tối thì thằng Khánh cave gọi. Ra đến nơi thì chả có cóc khô gì. Đành làm vài cái ảnh nhăng nhít xong rồi về. Tự dưng […]