Không đề

Mặc dù ảnh không đặc sắc và hơi bị mất nét (để che đi một số chi tiết không cần thiết) nhưng nó vẫn là kết quả của sự nỗ lực của vị giáo sư đa tình và hai thanh niên đang yêu.

Hai ông cháu

Đến lúc bí nhất thì giáo sư bảo chụp cho hai ông cháu một kiểu. Thành ra đấy là kiểu tạm được nhất trong 1 giờ đồng hồ.

Ra sân sờ cho biết

Chiều nay vừa đi chụp một giáo sư nguyên chủ nhiệm khoa về, rồi chụp cho một cán bộ chuẩn bị lên đội trưởng thì phát hiện Nguyễn Thất Học đã rủ đồng bọn xuống sân trường chụp ảnh. Thôi thì tranh thủ thử mang đèn đóm ra sân xem thế nào.

Đi hội trại nghịch sờ tro bít

Hội SV thành phố có liên hoan cắm trại gì đấy. Trường Nhân văn cũng tham gia. Chiều nay chấm trại, định đi mà quên mất. Đang ăn tối thì thằng Khánh cave gọi. Ra đến nơi thì chả có cóc khô gì. Đành làm vài cái ảnh nhăng nhít xong rồi về. Tự dưng…