Không đề

Bức ảnh sau khó có thể thực hiện nếu thiếu sự giúp đỡ của thần đèn Nguyễn Thất Học. Mặc dù ảnh không đặc sắc và hơi bị mất nét (để che đi một số chi tiết không cần thiết) nhưng nó vẫn là kết quả của sự nỗ lực của vị giáo sư đa tình và hai thanh niên đang yêu.

Đọc tiếp “Không đề”

[Nháp] Dự án ngữ liệu bằng ảnh

0. Mục đích

  1. Ghi nhận những minh chứng về sự tồn tại của những biến thể ngôn ngữ. Nói đơn giản là đã có lúc người ta viết như thế.
  2. Phát hiện những điều lí thú, bất thường trong đời sống ngôn ngữ nói riêng và đời sống xã hội nói chung.
  3. Tập hợp, phân loại và đối chiếu các biến thể. Qua đó có thể đưa ra những phân tích, nhận xét hữu ích về sự hành chức của ngôn ngữ.

Tạm thời thế.

Đọc tiếp “[Nháp] Dự án ngữ liệu bằng ảnh”

Những nhân tố gia tăng sự méo mó của tiếng Việt

  1. Thái độ ngôn ngữ tự ti, sính ngoại, đua đòi vô lối;
  2. Chính sách ngôn ngữ không rõ ràng, lỏng lẻo, mang tính đại khái, thiếu trách nhiệm, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn;
  3. Giáo dục ngôn ngữ yếu kém từ nội dung đến đội ngũ giảng dạy;
  4. … (đang nghĩ tiếp)

Cái vòng luẩn quẩn

Đối với từ ngữ không phải tiếng Việt, các biến thể phát âm là điều tất yếu. Đó là một thực tế và yêu cầu của xã hội là phải đi đến thống nhất.

1. Chữ viết ít biến đổi hơn nhiều so với phát âm;

2. Nếu phiên âm (phản ánh các biến thể bằng chữ viết) thì vô hình chung sẽ tăng “tuổi thọ” các biến thể;

3. Nếu viết nguyên dạng (hoặc nguyên dạng đã được Latin hoá) thì sẽ hạn chế môi trường tồn tại của các biến thể khác nhau, đồng thời hướng cộng đồng vào một biến thể duy nhất là nguyên dạng.

Đọc tiếp “Cái vòng luẩn quẩn”