Tag: nghề nguy hiểm

Quét cầu

Dạo này mấy lần định đi chụp ảnh phóng sự, nhưng so sánh chi phí đầu vào – đầu ra thì lại nản 🙁