Quét cầu

Dạo này mấy lần định đi chụp ảnh phóng sự, nhưng so sánh chi phí đầu vào - đầu ra thì lại nản 🙁