Sống đẹp

Sống đẹp thật khó. Sống đẹp trên thế giới trực tuyến cũng có nhiều đòi hỏi khắt khe. Đôi khi cứ nghĩ như thế này thế nọ là hay, là giỏi, là cao thủ nhưng khốn nỗi, những cái “hay”, cái “giỏi”, cái “cao thủ” ấy không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cái […]

Cái gì cũng phải có lí của nó

— Hạt cơm dính trên mặt kìa. Khi chỉ ra sai sót của người khác, người ta có thể làm điều đó với tinh thần xây dựng hoặc cũng có thể là soi mói để hạ thấp. Nhưng dù là động cơ nào đi nữa thì cũng phải nói lời cảm ơn vì họ đã […]