Dự định cuối tuần

Vậy là đã sống thêm một tuần làm việc nữa. Nhưng chả làm được cóc khô gì. “Kẻ lười bao giờ cũng ôm đồm một đống dự định”. Sắp tới bạn phải đọc và tổng hợp khoảng 100 trang sách; tiếp tục dịch phpBB3; suy nghĩ xem có nên cp wordpress.pot vi.po không; làm giao diện cho bờ lốc của một ông nhà văn; nghịch ngợm món “tag” của WordPress; tìm hiểu về món “posting in multiple languages” với WordPress; nhậu nhẹt gì đó… Có lẽ cái khoản cuối cùng này là làm được.