Spotify và Apple Music: Nên dùng cái nào?

Anh bắt đầu đăng kí dùng Apple Music từ 30/6/2015, khi đó dịch vụ này mới có ở thị trường Việt Nam. Đến 15/3/2018, sau khi Spotify chính thức đến Việt Nam ít ngày, anh cũng đăng kí thử. Sau ba tháng đầu dùng thử, nếu muốn nghe tiếp, người dùng Apple Music ở Việt Nam sẽ phải trả 59.000/tháng, bằng giá gói premium của Spotify. Còn nếu không muốn trả tiền sau một tháng nghe thử, người dùng Spotify vẫn được nghe miễn phí nhưng sẽ kèm thêm quảng cáo và có một số giới hạn.

Đọc tiếp “Spotify và Apple Music: Nên dùng cái nào?”