“Regex Spellcheck” for Vietnamese

“Regex Spellcheck” (step 1) 😆

(ch|gh|kh|ngh|ng|nh|p|ph|th|tr|b|c|d|đ|g|h|gi|k|l|m|n|q|r|s|t|v|x)?
(
 	(
 		[uo]
 	)?
 	(
 		(
 			[aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậeèẻẽéẹêềểễếệiìỉĩíịoòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợuùủũúụưừửữứựyỳỷỹýỵ]
 		)
 		|
 		(
 			y[aàảãáạêềểễếệ]
 		)
 	)
	|
	(
	ia|ìa|ỉa|ĩa|ía|ịa|iê|iề|iể|iễ|iế|iệ|ưa|ừa|ửa|ữa|ứa|ựa|ươ|ườ|ưở|ưỡ|ướ|ượ|ua|ùa|ủa|ũa|úa|ụa
	)
)
(
	(i|o|u|y|m|n|ng|nh|p|t|c|ch)?
)

😛

Trình chọn tập tin GTK

Trình chọn tập tin của GTK (hình như từ bản 2.6), theo mặc định, chẳng thấy chỗ nào để gõ đường dẫn rồi dùng phím Tab. Toàn phải dùng chuột bấm bấm, bực cả mình!

Thấy mình chửi nhiều quá, lão Bi tức cú khoe luôn chiêu Ctrl+L. Hehe, ngon phết.

Nhưng xét đi xét lại, và ngoảnh sang KDE thì… thì GTK file selector vẫn thuộc loại hâm :mrgreen:

VietNamNet dùng kí tự tổ hợp

Những chỗ nào mà phải document.write bằng JavaScript là mấy bác coder chơi luôn demical. Cái này cũng phải thôi, vì IE5 nó hiển thị sai nếu dùng kí tự bình thường. Nhưng oái oăm ở chỗ là các bác lại dùng dạng tổ hợp. Ví dụ: Trang nhấtTrang nhất. Rõ là rỗi hơi! Sao không là Trang nhất cho rồi. Vừa dài dòng lại không được các trình duyệt Gecko hỗ trợ. Trông lem nhem, chẳng muốn đọc…