Lỗi nghiêm trọng trong joomla-1.0.4-vi

May mà ku Hoàng Giáp (foryou) thông báo trên diễn đàn nên mình mới phát hiện ra là vietnamese.php thiếu cả đống DEFINE. < DEFINE('_PN_LT','&lt;'); < DEFINE('_PN_RT','&gt;'); < DEFINE('_SEARCH_MESSAGE','Search term must be a minimum of 3 characters and a maximum of 20 characters'); < DEFINE('_SEARCH_ARCHIVED','Archived'); < DEFINE('_SEARCH_CATBLOG','Category Blog'); < DEFINE('_SEARCH_CATLIST','Category List'); < DEFINE('_SEARCH_NEWSFEEDS','Newsfeeds'); < DEFINE('_SEARCH_SECLIST','Section [...]

Nhóm 10.000

Tối nay lại đi ăn lẩu trên Phùng Hưng. Xin nói thêm là dùng từ "lại" cho oai chứ thực ra đây mới là lần thứ hai. Lần trước là cuối tháng 10. Hình như lần trước là do cả nhóm lâu không nhìn thấy mặt nhau nên rủ đi "đú đởn" một bữa. Còn [...]

VietNamNet dùng kí tự tổ hợp

Những chỗ nào mà phải document.write bằng JavaScript là mấy bác coder chơi luôn demical. Cái này cũng phải thôi, vì IE5 nó hiển thị sai nếu dùng kí tự bình thường. Nhưng oái oăm ở chỗ là các bác lại dùng dạng tổ hợp. Ví dụ: Trang nhất là Trang nh&#226;&#769;t. Rõ là rỗi [...]

Phiên làm việc trong Firefox?

Ở KDE hay GNOME nó có cái tính năng lưu thông tin về phiên làm việc. Không biết Firefox nó có cái extension nào tương tự như vậy không nhỉ? Vì, nhiều lúc đang mở cả chục trang thì lại có việc bắt buộc phải tắt chương trình. Hơn nữa, thỉnh thoảng nó lại tắt [...]