Chân dung

Thầy Thừa Hỷ

Nếu chẳng phải về sớm vì nhà có việc thì chắc mình cứ ngồi nói chuyện với thầy cô đến tối 🙂

2012 chụp ai?

Rất nhiều dự định không thành, quá nhiều kế hoạch đổ bể. Và con người thì cứ già đi. 2012 chụp ai?

Phá máy ở nhà Phạm Toàn

Đến chiều tối quay lại để chụp cả nhóm Cánh Buồm. Vui hơn mình nghĩ, vui đến nỗi định đăng thêm mấy cái ảnh Cánh Buồm lên đây. Nhưng mà vớ ngay cái ảnh này nên thôi không đăng thêm gì nữa.

1 Shares

Tuần thứ 52

Chỉ là làm quen thôi. Khi nào vợ cháu cho tiền, cháu sẽ vào Sài Gòn càn quét một chuyến. Đó cũng là ước mơ trong ngày đầu tiên của tuần thứ 52.

Để lần sau vậy

8 phút được 7 cái ảnh trông giống ảnh thẻ. Nhưng quan trọng hơn là biết mặt. Mọi sự cứ để lần sau vậy.

Phạm Xuân Nguyên

Buổi chụp bắt đầu với vài giọt Napoleon trên môi và kết thúc bằng vài giọt tương tự trong đáy li.

Giáo sư Chu Hảo

Bộ tóc đặc biệt của giáo sư khiến mình phải đánh sáng ven, thế là cái sự lười đã bị quả báo.

1 Shares

Thầy Hãn

Mang một đống chân cẳng đến, hỏi ra mới biết là thầy nhờ chụp lại mấy cái ảnh cũ.

GS Phan Ngọc

Trước khi về bà Tuyến còn dặn mình là mấy nữa đến chụp ảnh chân dung cho cả hai ông bà.