Tự… hét

(Kính lạy hương hồn bà Xuân Quỳnh)

Ảnh iếc tạm qua đi.
Em lại trở về với kiếp cốt đơ xưa.
Để băn khoăn với những hàm, lớp, biến.
Để đớn đau sau những lần đề bấc.
Để rì li và biết bị đề phây.

Đọc tiếp “Tự… hét”

Tuyên mẹ

1. Bạn lngt sẽ tiếp tục học cao học Ngôn ngữ học theo kiểu mỗi năm làm vài tín chỉ cầm chừng, trong vòng 3 năm nữa mà vẫn chưa xong thì lúc đó có muốn học cũng không được, khỏi phải lăn tăn là nên hay không nên nữa 😛

Đọc tiếp “Tuyên mẹ”

[Nháp] Dự án ngữ liệu bằng ảnh

0. Mục đích

  1. Ghi nhận những minh chứng về sự tồn tại của những biến thể ngôn ngữ. Nói đơn giản là đã có lúc người ta viết như thế.
  2. Phát hiện những điều lí thú, bất thường trong đời sống ngôn ngữ nói riêng và đời sống xã hội nói chung.
  3. Tập hợp, phân loại và đối chiếu các biến thể. Qua đó có thể đưa ra những phân tích, nhận xét hữu ích về sự hành chức của ngôn ngữ.

Tạm thời thế.

Đọc tiếp “[Nháp] Dự án ngữ liệu bằng ảnh”

Những nhân tố gia tăng sự méo mó của tiếng Việt

  1. Thái độ ngôn ngữ tự ti, sính ngoại, đua đòi vô lối;
  2. Chính sách ngôn ngữ không rõ ràng, lỏng lẻo, mang tính đại khái, thiếu trách nhiệm, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn;
  3. Giáo dục ngôn ngữ yếu kém từ nội dung đến đội ngũ giảng dạy;
  4. … (đang nghĩ tiếp)