Alien – Alien package converter

Sau mấy vụ lằng nhằng, nhà em tức cú chuyển từ FC4 sang Ubuntu 5.10. Dùng thử mấy hôm cũng thấy phê phê. Hôm nay, đổ đốn tìm cái plugin tách lời (voice) cho xmms để… hát karaoke thì vớ được chú defx. Nhưng khổ nỗi là không biên dịch được, bản nhị phân thì chỉ có .rpm. Chợt nhớ là có cái chương trình có thể đổi rpm sang deb. Google thử một phát thì ra “chú” Alien.

Continue reading “Alien – Alien package converter”