Giới thiệu Mozilla Firefox (phần 1)

(Nguyên bản tiếng Anh: Introduction to Mozilla Firefox) Mozilla Firefox là một trong những trình duyệt tốt nhất hiện nay, không những thế, nó lại là một trình duyệt miễn phí. Thông qua việc tập hợp những phương pháp phát triển phần mềm nguồn mở, Quỹ Mozilla (Mozilla Foundation) và đội ngũ cộng tác viên… Continue reading Giới thiệu Mozilla Firefox (phần 1)

Đồng bộ hoá dữ liệu trình duyệt

Đối với những người thường xuyên dùng Internet trên nhiều máy khác nhau thì một trong những vấn đề nan giải nhất là việc đồng bộ hoá dữ liệu trình duyệt (lịch sử duyệt web, đánh dấu, cookie, mật khẩu đã lưu,...). Để giải quyết khó khăn này, Google đã cho ra mắt thành phần… Continue reading Đồng bộ hoá dữ liệu trình duyệt