Miễn trừ trách nhiệm

Đôi khi tôi ghi nghề nghiệp bằng tiếng Anh là “photographer” và bị dịch thành “nhiếp ảnh gia” còn bản thân tôi chưa bao giờ tự nhận mình là “nhiếp ảnh gia”. Tôi tự gọi mình là “người chụp ảnh” và nhiều người cũng gọi tôi là “anh chụp ảnh”, “chú chụp ảnh” hoặc “thằng chụp ảnh”…

Đọc tiếp “Miễn trừ trách nhiệm”