Month: July 2016

Miễn trừ trách nhiệm

Bất kì ai cũng có thể bị coi là phạm luật chỉ vì khoe ảnh của mình mà không xin phép cơ quan nhà nước.