Khách hàng kêu trời vì tin nhắn bị chặn…

… nhưng đếch có báo nào dám phản ánh. Trong khi đó, tin nhắn rác vẫn đầy.

(Hà Nội, những ngày cuối tháng 1 năm 2016)

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.