Month: February 2015

Lễ rước sắc hội làng Triều Khúc

Mấy năm trước anh đi chụp hội làng Triều Khúc thì toàn lỡ lễ rước nên quay sang chụp chọi gà. Năm nay sáng mùng 9 đã mò đến thì mới chỉ có chọi gà. Định chụp thì bị đuổi.

Câu mơ hồ phiên bản IS

Anh tưởng là sẽ suy ra được nhiều câu lắm, ai dè do đã lấy bằng cử nhân Ngôn ngữ học gần 10 năm rồi nên mới chỉ nghĩ ra được từng này. Buồn mất hai phút rưỡi…