Month: November 2014

Lạnh thì ôm

Hoá ra đa phần phụ nữ khi ngồi ôm thì đều ghé đầu về bên vai phải.