Month: October 2014

Sấm truyền

Thực ra thì ở Hà Nội thời ấy, nhiều người thường dừng ngay ở chỗ họ muốn dừng chứ cũng không quan tâm lắm là lúc nào thì phải dừng, chỗ nào thì được dừng, kiểu như con gà đang đi thì dừng lại ị một bãi chứ cũng không ý tứ được như chó mèo.

Tí chết vì cái điện thoại bị khoá

Nhưng dù sao thì việc mất tiền, bị hiểu nhầm, lộ tin nhắn của bồ,… cũng không đáng sợ bằng chuyện bị mất tích chỉ vì không ai khác ngoài bạn mở được cái điện thoại.