Month: November 2012

Xin ảnh

Sáng nay có bà nguyên là bộ trưởng kéo mình lại bảo là chụp nhiều ảnh đẹp vào để bà ấy còn xin làm lịch. Mình thấy trách nhiệm cao quá nên đã quyết định không chụp nữa.

Đạp xe như ngày xưa

Tình hình kinh tế suy thoái dư lày có khi dăm năm nữa lại phải viết “Đi bộ như ngày xưa” thì bỏ mẹ.

Ăn cắp nhạc trên vi en miu dích

Trên website phiên bản cũ của Hội nhạc sĩ Việt Nam có khoảng hơn 200 album, trong đó cũng có một vài cái nghe hay hay. Ngày xưa mình cũng đã tải về một ít, hôm nay định tải tiếp thì thấy có vài điểm thay đổi về mã HTML nên viết lại cái này. Ai hiểu được chết liền.