Month: October 2012

Nhật kí cuối thu 2012

Lần đầu tiên trong đời, một kẻ quê kệch hơn 10 năm bám trụ đất Hà thành như anh bỗng thấy mùi hoa sữa kia cũng trở nên dịu dàng đến thế.

Tin sái cổ

Nhiều báo mạng Việt Nam thực tế chỉ là nơi đăng lại tin và sáng tác truyện rẻ tiền.

Thái Bình ấy mà

Thái Bình thì đi qua mấy bận rồi, nhưng chưa chụp ảnh bao giờ. Đi lướt qua thì cũng chả khác cái Hà Nam nhà mình lắm. Riêng bia thì ngang phè phè.