Month: September 2012

In ảnh dạo

Nếu ngày nào cũng có khoảng 20 ông xe ôm in ảnh thì chắc là cũng đủ tiền cho vợ đi chợ

Chính sách và thực thi

Đến bây giờ thì mình không quan tâm mấy đến chính sách ngôn ngữ nữa để nhường chỗ cho những thứ cụ thể, sát sườn hơn. Tình hình chung là cũng na ná, rưa rứa.