GS Quý

Sáng nay đến nhà GS Lê Thị Quý chụp ảnh phỏng vấn mới biết thêm một số thông tin khá thú vị. Hoá ra GS Vũ Khiêu họ Đặng chứ không phải là họ Vũ. Người nổi tiếng thế mà mình lại không quan tâm tìm hiểu.

GS Lê Thị Quý trả lời phỏng vấn của phóng viên USSH nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Hà Đông, sáng nay.
GS Lê Thị Quý trả lời phỏng vấn của phóng viên USSH nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Hà Đông, sáng nay.

Đáng lẽ không viết bài này, không trưng ảnh nào lên vì không có ảnh đẹp. Nhưng thôi, coi như ảnh đặt gạch.

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.