GS Quý

Đáng lẽ không viết bài này, không trưng ảnh nào lên vì không có ảnh đẹp. Nhưng thôi, coi như ảnh đặt gạch.

Hà Nội 120603

Ốm quá mà nằm mãi cũng không khoẻ lên được. Ra đường nhiều cảnh lung linh loè loẹt thế mà về nhà trông cứ âm âm u u.

Ngủ trưa 01/6

Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi nên trước lúc về em cũng vào ngõ mua cho cháu mấy gói bim bim, gọi là có tí quà. Chứ đến con nhà em, em cũng đã mua được gì cho chúng nó đâu.