Thêm một người họ Phạm

Hôm qua Phạm Vĩnh Cư, hôm nay Phạm Văn Thiều, nếu không có gì thay đổi thì sắp tới là Phạm Anh Tuấn.

Đố ai mới gặp mà bảo Phạm Văn Thiều chỉ vài ba năm nữa là thất thập nhá. Mấy lần trước mình có gặp qua, cứ ngỡ chỉ khoảng ngoài 50 tẹo.

Phạm Văn Thiều hút thuốc giải lao ngoài phòng họp sau hơn nửa tiếng phải ngồi làm người mẫu. Hà Nội, sáng nay.
Phạm Văn Thiều hút thuốc giải lao ngoài phòng họp sau hơn nửa tiếng phải ngồi làm người mẫu. Hà Nội, sáng nay.

Lúc ra về dịch giả tặng mình cuốn Nguồn gốc, định bụng trưa về đọc, nhưng mới xem xong vài trang thì mỏi mắt quá, đành hẹn khi nào khám mắt xong rồi thì sẽ đọc.

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.