Không đề

Bức ảnh sau khó có thể thực hiện nếu thiếu sự giúp đỡ của thần đèn Nguyễn Thất Học. Mặc dù ảnh không đặc sắc và hơi bị mất nét (để che đi một số chi tiết không cần thiết) nhưng nó vẫn là kết quả của sự nỗ lực của vị giáo sư đa tình và hai thanh niên đang yêu.

GS Hoàng Trọng Phiến tại nhà riêng, Hà Nội, chiều nay.
GS Hoàng Trọng Phiến tại nhà riêng, Hà Nội, chiều nay.
Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.