Thầy Thuyết

Với một người nổi tiếng thì rảnh có nghĩa là ở nhà, không đi đâu. Còn việc tiếp vài ba lượt phóng viên đến hỏi đủ thứ chuyện thì không tính.

Thầy Đàm

Vì một số lí do nên chỉ chụp thầy trong vòng 40 phút. Đành hẹn thầy dịp khác, có nhiều thời gian hơn để được tiếp chuyện thầy.

Thầy Thiêm

Lần trước đến nhưng thầy vừa mới đi miền Trung về xong nên hơi mệt. Sáng nay trông thầy đã lấy lại phong độ, mừng hết biết.

Hết hơi

Sau đúng một tuần trở lại và khai trương luom.tv, mình quyết định hôm nay sẽ không viết bờ lốc.

Múa đa phương tiện

Do vốn hiểu biết về nghệ thuật rất có giới hạn, không xác định được thể loại của tiết mục này nên chúng tôi tạm gọi là "múa đa phương tiện".

Tranh hót

Chỉ tiếc là cho đến nay, sau bao đời nâng cấp máy tính, đổi ổ cứng, chỉ còn lại duy nhất một tác phẩm.