Khai mạc Long Biên Phét ti vồ 2010

Năm ngoái trông hoành tráng còn năm nay thì tổ chức vội vội vàng vàng, chương trình rỗng tuếch, nát vụn. Nhưng ảnh năm nay lại khác, phần vì trời đẹp, phần vì máy tốt, trình Lightroom lên tay, phần vì cả tháng chỉ biết chụp trong nhà.

Xem thêm tại đây.

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.