Khai mạc Long Biên Phét ti vồ 2010

Năm ngoái trông hoành tráng còn năm nay thì tổ chức vội vội vàng vàng, chương trình rỗng tuếch, nát vụn. Nhưng ảnh năm nay lại khác, phần vì trời đẹp, phần vì máy tốt, trình Lightroom lên tay, phần vì cả tháng chỉ biết chụp trong nhà. Xem thêm tại đây.

Báo chí Hát 3

Báo chí Hát 3 chủ đề "3-2-1 lên sóng" - Chương trình ca múa nhạc thường niên số đặc biệt của SV Khoa Báo chí và Truyền thông, tối 07/11/2010 tại Nhà văn hoá KTX Mễ Trì. Khuyến mại thêm cái đoạn cả thầy lẫn trò nhảy nhót như "những chú chim non nho nhỏ"…

Bắc Giang – 2010

Lớn từng này rồi mà đây mới là lần đầu (chính thức) đi Bắc Giang. Đi làm thuê nên chỉ tranh thủ chụp nhăng nhít thế này. Trong exif có title và caption (người dùng Firefox có thể sử dụng FxIF cho nhanh).