Workflow – Thủ tục hành chính nhiêu khê

Trong lúc “óc sáng tạo” bí bách, CACV Trần Văn Lựợm chia sẻ quy trình làm việc với ảnh của mình như một trò tiêu khiển, giải xì trét. 1. Chép ảnh vào ổ cứng Nhiều người cứ đơn giản là cắm thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ rồi chép vào ổ cứng trên máy […]