Đề xuất mới

Chiều nay có việc phải đi qua đoạn này, thấy cái cây to quá, to hơn mức bình thường nên em dừng ngay lại chụp ảnh. Sau mấy tiếng suy nghĩ, em mạnh dạn chính thức đề xuất thành phố Hà Nội cho trồng cây trên miệng hố ga. Theo em, việc này có ít […]