Month: August 2010

Ngày cuối

Ngày cuối ở Tp HCM, định dạng 16:9. Còn ít ảnh bên chiếc 40D nhưng…