Month: May 2010

Mot chieu o truong

Chiều nay đồng nghiệp có máy dựng phim mới, gần 100 triệu. Tiếc là máy…