Month: April 2010

Giới tính thứ 3

Khai mạc chiều 06/4/2010 tại Trường ĐHKHXH&NV, chuỗi triển lãm ảnh “Open – Mở” là…

Vẽ việc

Trích một đoạn mới vẽ ra chiều nay.