Month: March 2010

Lại mất điện

Sáng dậy đã thấy mất điện, đến trưa về vẫn chưa thấy có điện, chiều…

Phê

Súc miệng 1 vàng, nhanh gọn với 2 vodka nhỏ, giải khát bằng 10 333.…