Month: February 2010

Thịt chó

Ảnh này chụp chiều 29 tết (12/02/2010) nhưng điều kiện Internet ở quê rất hạn…