Month: August 2009

Mù thông tin

Chẳng biết từ hôm nào, nhưng chắc cũng mới đây thôi, thành phố Hà Nội…

Ảnh con heo

Về quê, trốn việc bằng cách lượn lờ và chụp ảnh. Chả có gì, toàn…