Month: July 2009

Cuối tuần

Sáng 6 giờ lên xe, ăn sáng ở gần cầu chui Gia Lâm. Thấy mọi…