Hoàng hôn

Sau chuyến đi gần 10 ngày lên Sơn La – Điện Biên, lngt trở về mảnh đất bụi bặm, bon chen, hỗn loạn và ngay lập tức bị chìm nghỉm trong những dòng người ô hợp, ích kỉ đang ngày một đông lên.
Đọc tiếp “Hoàng hôn”