Month: June 2009

Hoàng hôn

Sau chuyến đi gần 10 ngày lên Sơn La – Điện Biên, lngt trở về…