SBD và đám preg_ với một đống ? rồi ?

QHXD1.00001 = QHXD100001 = QHXD.00001 = QHXD1 (= …) = D00001 = 00001 = 1

Thật bó tay với cái số báo danh 😥 Mà cũng tại thằng hâm quá cầu toàn :p

if ( preg_match("/^((QH[a-z])?(C|D[1-6]?)?\s?)?\d+$/i", $input) ) {
 $uniQuery = $examgroupQuery = '';

 // Get the last 5 numbers
 // because we'll never have more than 99999 candidates :p
 $ordernum = preg_replace("/\D/", '', $input);
 if (strlen($ordernum) < 5) {
  $times = 5 - strlen($ordernum);
  $ordernum = str_repeat("0", $times) . "$ordernum";
 } else if (strlen($ordernum) > 5) {
  $ordernum = substr($ordernum, -5);
 }

 // Get the university's code
 $uni = preg_replace("/(^QH[a-z]).*/i", '$1', $input);
 if ( preg_match("/^QH[a-z]$/i", $uni) )
  $uniQuery = "AND uni1='$uni'";

 // Get the examination group
 $examgroup = preg_replace("/^(QH[a-z])?(C|D[1-6]?)\s?\d+$/i", '$2', $input);
 $examgroup = preg_replace("/\d/", '', $examgroup); // D[1-6] are on the SAME sequence
 if ( preg_match("/^(C|D[1-6]?)$/i", $examgroup) )
  $examgroupQuery = "AND examgroup REGEXP '^$examgroup'";

 // echo "WHERE ordernum='$ordernum' $uniQuery $examgroupQuery";

 // Now make the query
 if ( $cdds = $mDB->get_results("SELECT $columns
  FROM candidates
  WHERE ordernum='$ordernum' $uniQuery $examgroupQuery") ) {
  $results = $cdds;
 } else {
  $message = "Nhập kiểu gì vậy ta???";
 }
}

Chưa có điểm khối D để kiểm tra kĩ. ĐH Ngoại ngữ củ chuối!

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.