SBD và đám preg_ với một đống ? rồi ?

QHXD1.00001 = QHXD100001 = QHXD.00001 = QHXD1 (= …) = D00001 = 00001 = 1

Thật bó tay với cái số báo danh 😥 Mà cũng tại thằng hâm quá cầu toàn :p

if ( preg_match("/^((QH[a-z])?(C|D[1-6]?)?\s?)?\d+$/i", $input) ) {
 $uniQuery = $examgroupQuery = '';

 // Get the last 5 numbers
 // because we'll never have more than 99999 candidates :p
 $ordernum = preg_replace("/\D/", '', $input);
 if (strlen($ordernum) < 5) {
  $times = 5 - strlen($ordernum);
  $ordernum = str_repeat("0", $times) . "$ordernum";
 } else if (strlen($ordernum) > 5) {
  $ordernum = substr($ordernum, -5);
 }

 // Get the university's code
 $uni = preg_replace("/(^QH[a-z]).*/i", '$1', $input);
 if ( preg_match("/^QH[a-z]$/i", $uni) )
  $uniQuery = "AND uni1='$uni'";

 // Get the examination group
 $examgroup = preg_replace("/^(QH[a-z])?(C|D[1-6]?)\s?\d+$/i", '$2', $input);
 $examgroup = preg_replace("/\d/", '', $examgroup); // D[1-6] are on the SAME sequence
 if ( preg_match("/^(C|D[1-6]?)$/i", $examgroup) )
  $examgroupQuery = "AND examgroup REGEXP '^$examgroup'";

 // echo "WHERE ordernum='$ordernum' $uniQuery $examgroupQuery";

 // Now make the query
 if ( $cdds = $mDB->get_results("SELECT $columns
  FROM candidates
  WHERE ordernum='$ordernum' $uniQuery $examgroupQuery") ) {
  $results = $cdds;
 } else {
  $message = "Nhập kiểu gì vậy ta???";
 }
}

Chưa có điểm khối D để kiểm tra kĩ. ĐH Ngoại ngữ củ chuối!

Đăng bởi Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

Gửi bình luận

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.