Month: July 2008

Phát khùng

Cái quạt làm mát CPU bị khô dầu, kêu như công nông. Chả hiểu bọn…

Rờ xinh

Kỉ niệm 1 năm (thiếu vài hôm) ngày đọc bài Back up like an expert…