Month: June 2008

Hực

Mình bị nấc rồi.

Dạo này

Dạo này nói chung là không thể nói là nhiều việc bằng đợt trước, nhưng…

Nhoắng

Lắm muỗi quá. Ngồi viết bờ lốc chơi cho đỡ ngứa.