Bản tin số 8: Đừng hỏi em “Tại sao…?”

Buổi tối ngày đầu tiên của tháng Tư năm nay, hội 10k nhận được tin nhắn từ thành viên đỏng đảnh tên là Mỹ Ái: Tôi sắp lấy chồng. Tất cả mọi người chúng tôi đều nghĩ đó chỉ là trò đùa có tên “Cá tháng Tư”. Riêng tôi còn cẩn thận nhắn lại: Vẫn chưa hết ngày 1/4 đâu. Và được câu trả lời đại ý là “Tôi không đùa đâu. Tôi quyết định rồi”.
Continue reading “Bản tin số 8: Đừng hỏi em “Tại sao…?””