Để gọi là kỉ niệm 5 tháng ngày ta phải lòng em

Ấy, xem ảnh chớ có hiểu lầm. “em” ở đây là cái máy ảnh, chứ không phải em Trương Bích Hạnh trong ảnh Mình mà xớ rớ là mẹ con thằng ku nhà mình cho ra bã luôn ấy chứ 😥 Chả là sáng nay thằng ku Khánh cùng thằng ku Khanh rủ mấy […]