Ubuntu 8.04 LTS

Tải cả đêm mới được cái ai dô, đốt 3 cái đĩa đều hỏng. Chán, mất thêm đêm nữa nâng cấp trực tiếp qua mạng. Sáng nay tỉnh dậy thấy xvnkb đã trở thành kẻ bất lực (chuối... nẫu 😆 ). Dùng thử scim 31 giây, không nuốt nổi. Gõ unikey, dù không làm sập…

Từ 28/12/2007 đến hôm nay

Ngày 28/12/2007 là ngày đầu tiên bạn sở hữu một chiếc máy ảnh KTS (Ca nông ét xì ba). Nhớ ngày xưa bạn có một vài cái máy du lịch dùng phim, trong đó một cái có được nhờ thành tích "cướp trên giàn mướp", chất lượng ảnh cũng tạm, mỗi tội đang vui bỗng…