Những nhân tố gia tăng sự méo mó của tiếng Việt

  1. Thái độ ngôn ngữ tự ti, sính ngoại, đua đòi vô lối;
  2. Chính sách ngôn ngữ không rõ ràng, lỏng lẻo, mang tính đại khái, thiếu trách nhiệm, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn;
  3. Giáo dục ngôn ngữ yếu kém từ nội dung đến đội ngũ giảng dạy;
  4. … (đang nghĩ tiếp)

Cuộc đời là những chuyến đi…

… Có ai đó đã từng nói vậy. Còn với tôi, sống là đi, còn đi là còn sống. Vì không đi được thì khó chịu, vật vã, khổ sở. Đảm bảo 3 hôm là hết đời.