Month: February 2008

D80

Tại sao yêu nhau(1) mà không(2) đến được với nhau, để giờ đây riêng ta…

Chiều xuân

Ai cũng không thích, chỉ mỗi… mình thích 😆

(T)ổ mới

Vẫn chỗ ngồi đấy, vẫn bàn ghế như thế, nhưng có cái tường nhôm kính…