Nói chung thì, nếu xét ở một góc độ nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, có thể nói là, không, bắt buộc phải nói là các chị em trong hội 10.000 nhà mình đều xinh đẹp, giỏi giang cả. Mình mà đã khẳng định như vậy rồi thì có lẽ sẽ là chắc chắn đúng.

One thought on “Câu đa thành phần

  1. Ối giời ơi cái này thì có gì mà phải khẳng định lại như vậy. Nó là hiển nhiên, đa thành phần mà.

Leave a Reply