Month: June 2007

28/6/2007

Ngày Gia đình Việt Nam (2001–2007). Tròn 30 ngày (nhưng không phải là một tháng)…

Số con quạ

Hai ngày liền ngồi co ro trong xó nhà gõ gõ. Nói chung là E603…

Tự hành xa

Lâu lắm rồi không cưỡi tự hành xa. Thế mới biết là mình đã xuống…

Khó ở

Càng ngày càng thấy “khó ở”. Luôn mệt mỏi, luôn căng thẳng. Có thể là…