Month: May 2007

E603

E603 là phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ CTĐ cho VPĐU Trường NV. E603 hỗ…

Nhạt miệng

1. Thèm bia. Chả có ai để rủ đi cả. Chán! 2. Mồ tổ mấy…

Nhờ cái giẻ lau

Hôm nay bỗng thấy nhiều trang web tự dưng trông cực kì sáng sủa. Ngồi…

statxt

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ quý giá để nghĩ ra cái tên của…

Tổng vệ sinh

Thỉnh thoảng phải dọn lại cái phòng, thỉnh thoảng phải đi bảo trì xe máy,…