E603

E603 là phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ CTĐ cho VPĐU Trường NV. E603 hỗ trợ các tính năng chủ yếu như thống kê, báo cáo, theo dõi quy trình công việc… E603 được xây dựng và hoạt động trên nền LAMP (Ubuntu Linux + Apache2 + PHP5 + MySQL5). Do là một phần mềm […]

Vài thứ về website của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Mặc dù tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức trong giáo dục Việt Nam, nhưng tiêu đề của trang lại là cụm từ “Education and Training Network”, chứ không phải là “Mạng Giáo dục và Đào tạo”. Liên kết đến phần giới thiệu về Bộ thì nằm lọt thỏm giữa các liên kết khác và […]

Sắp xếp danh sách trong tiếng Việt bằng PHP

Thú thực với các bác là cả đời mình, em chưa bao giờ nghiên cứu một thuật toán nào về sắp xếp cả (vì một thằng khối C như em thì chỉ nghe đến “thuật toán” là đã hãi rồi). Bình thường thì, khi có nhu cầu sắp xếp, em dùng sort. Cứ echo input […]

statxt

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ quý giá để nghĩ ra cái tên của nợ chết tiệt này. Lúc đầu là “n3t” (ngonngu.net), sau là “Cùi Ngô” (vì lão Bi có món “Cùi Bắp” 😆 ), tiếp theo là “inklud” (vì chủ yếu dùng hàm include() 😛 ). Bây giờ tạm gọi là “statxt” […]

Tổng vệ sinh

Thỉnh thoảng phải dọn lại cái phòng, thỉnh thoảng phải đi bảo trì xe máy, thỉnh thoảng phải dọn dẹp ổ cứng, thỉnh thoảng phải sắp xếp lại các kế hoạch,… Và thỉnh thoảng thiên hạ lại thấy một thằng cha ngồi một mình bên chai Làng Vân, cạnh mấy đĩa nem chua rán, đầu […]