Đề cương thi cao học đợt 1 năm 2007

Vẫn bao gồm 3 môn như mọi năm. Điểm khác biệt là năm nay sẽ không phải thi Triết học. Tin tốt! Thay vào đó là môn Cơ sở Việt ngữ học. Tốt!

Dân Ngôn ngữ học chính hiệu con nai khi xem cái đề cương này thì ắt hẳn sẽ… cười đểu. Còn dân ngoại đạo thì có cảm giác… chơi vơi.

OK! Lần này mà còn trượt nữa thì chỉ có nước… âm thầm thi lại 😛 .

Đọc tiếp “Đề cương thi cao học đợt 1 năm 2007”

Củ chuối

1. Cả hai ngày nay, mạng chậm như rùa, chết lên chết xuống. Có lẽ là máy chủ đã đến hồi cài lại Windows 😛 . Còn tay quản lí thì cứ nhởn nhơ thẩn thơ.

Không có Internet thì còn làm ăn cái quái gì nữa… Thằng ghẻ cứ thế mà đợi nhá 😛 .

2. Cộng đồng ngôn ngữ là tập hợp của nhiều cộng đồng nói năng với những điểm chung, điểm riêng và điểm duy nhất. Mà cộng đồng nói năng, về mặt kết cấu, lại là tập hợp của nhiều cá nhân. Mà đã nói đến cá nhân thì mỗi ông một kiểu. Thế nên ngôn ngữ luôn có chuẩn và phi chuẩn… 😆 Nhảm!

23

23 là một số nguyên tố.

Không ngờ rằng-thì-là cái món số nguyên tố này cũng lắm chuyện phết. Thừa hơi, tải món của nợ “The first 15 million primes” về nghía chơi :P.

for i in `seq 1 15`; do
	wget http://primes.utm.edu/lists/small/millions/primes"$i".zip;
done

Đọc tiếp “23”