Month: February 2007

Cưa cẩm

– Dân Ý đẹp trai. – Thật à? – Cứ trông đội tuyển Ý thì…

WordPress 2.1

Đã có hơn nửa tháng nay mà cứ mải cắm đầu vào cày SP nên…