L10n ::: Vấn đề tên riêng nước ngoài

Hiện nay, sau gần 40 năm kể từ khi tiến hành các hội nghị đầu tiên về chuẩn hoá chính tả, thuật ngữ, các nhà ngôn ngữ học nước nhà vẫn mải miết tranh cãi nhau trong việc chọn lựa một giải pháp tối ưu để xử lí vấn đề này. Và trong khi chờ đợi thì bản đồ vẫn cứ phải in, sách giáo khoa vẫn cứ phải xuất bản, các cơ quan truyền thông thì vẫn cứ phải làm việc,… và giao diện phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng thì vẫn cứ phải Việt hoá.

Đọc tiếp “L10n ::: Vấn đề tên riêng nước ngoài”

Cưa cẩm

– Dân Ý đẹp trai.
– Thật à?
– Cứ trông đội tuyển Ý thì biết.
– Có phải mẹ anh sinh anh ra ở bên Ý không?